PODCAST

Yine… Yeniden… sitemder….

6 Şubat 2023

SitemDer

Karanlık sularda güneş olmak…

Tolstoy’un Bisikleti

Belli bir yaşa gelmiş insanların dünyadan elini eteğini çekmesi ve köşelerine çekilmesi aslında kendilerini karanlığa iter. Halbuki çalışmanın ve başarmanın yaşı yoktur.

Sahip olunan meslekten emekli olmak köşeye çekilip günlük televizyon programlarını takip etmek ya da amaçsız gezi turları düzenlemek değildir. Her insanın başarıya ulaşabileceği ve topluma kabul ettirebileceği bir alan vardır. Önemli olan kendini bulmak ve topluma faydalı çalışmalar yapmaktır. İnsanlığa katkı sunmak ve bir iz bırakarak bu dünyadan göçüp gitmek her insanın amacı olmalıdır. Kimisi bilime katkı sunar, kimisi tarıma; kimisi ekonomiye katkı sunar, kimisi eğitime… Ama mutlaka her insanın kendini ifade edebileceği bir alan vardır.

Başarıda yaşın bir öneminin olmadığını gösteren bazı örnekler vermek istiyorum.

  • Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biri olan Edirne’deki Selimiye Cami, Mimar Sinan tarafından 86 yaşında yapılır. Mimar Sinan, Selimiye Camiyi “ustalık eserim” diye tanıtır. (Bu camideki en dikkat çeken özellik ise ters lale motifidir. Bu motif ise caminin yapıldığı arsanın lale bahçesi olmasındandır. Ters olmasının nedeni ise arazi sahibinin araziyi satarken çıkardığı aksiliklerden dolayıdır.)
  • Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatına damgasını vuran Mesnevi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî tarafından 57 yaşında yazılır.
  • Dini nasihatler içeren Risâletü’n-Nushiyye, “Ete kemiğe büründüm, Yunus gibi göründüm” diyerek alçakgönüllüğü anlatan Yunus Emre tarafından 69 yaşında yazılır.
  • Simya ve Kimya kavramlarını detaylı olarak açıklayan Kitab al-Kimya isimli eser, ‘Kimyanın Atası’ olarak bilinen, Avrupa’daki modern kimyaya ciddi katkılar sunan ve ilk kimyacı olan Câbir bin Hayyan tarafından yaklaşık 60 yaşında yazılır.
  • Yine bilim dünyasına büyük bir damga vuran Charles Darwin, ‘Türlerin Kökeni’ isimli eserini 50 yaşında yazar; Jack Cover 50 yaşında şok tabancasını icad eder; Harry Bernstein 96 yaşında yazdığı bir anı kitabı ile büyük bir üne kavuşur.
  • Ünlü Rus yazarı Lev Nikolayeviç Tolstoy ise 67 yaşında bisiklet sürmeyi öğrenir.

Tolstoy geç yaşta öğrenmiş olduğu bisiklet sürme eylemi ile insanlığa çok büyük bir farkındalık kazandırır. Bu eylem ile “hiçbir şey için geç olmadığı” algısı oluşturulur. Her yaşta öğrenmenin gerçekleşebileceği ve her yaşta başarıya ulaşılabileceğini anlatır. Bazı şeylere geç kaldığını düşünenlere ve ‘bu yaştan sonra benden bir şey olmaz’ düşüncesine kapılanlara ilham olması için kaynaklara “Tolstoy’un Bisikleti” olarak geçer.

Unutmayın! Başarıda yaşın bir önemi yok.

Yazar Hakkında

The following two tabs change content below.

Doç. Dr. Haydar GÖKSU

Doç. Dr. Haydar GÖKSU Düzce Üniversitesi

Latest posts by Doç. Dr. Haydar GÖKSU (see all)