PODCAST

Yine… Yeniden… sitemder….

24 Ocak 2021

SitemDer

Karanlık sularda güneş olmak…

ŞİİRLİ BAHÇE

38

Neyzen, atmışından sonra bir tutulur ki aşka; Yesari’nin:

‘Sonbaharı Bir Genç Kızla Hisarlar’da Geçirdim’

Nihavend Makamı dizeleri özlemiyle ve kendisini taşlayarak:
‘Müptelâyım, deliyim, sinmişim esrâr-ı neyi/ Atmışından sonra cânâ/ Bir taraftan câm-ı aşkın, bir taraftan meyle ney/ Körkütük, zil zurnayım; sâki fitil ettin beni!/ Sarhoşum, kör kandilim, yandım o mavi gözlere,/ Altmışından sonra cânâ BOB-STİLL ettin beni!”
daha ne desin (?!) yalnızlığın içi burkan, girdaplanarak derinlerde hissedilen ahusuna?

Neyzen’in aşk derdi, Sabâ Makamı, Türk Aksağı, 5:4’lük değerlerle bestelense diyorum; haydi bestekârlar iş başına!
Mısır’da geçirilen beş ya da altı yıl; sade hayat süren, seksenlere ulaşmış insanın ömrüne bedel sayılsa yeridir derim. Silahlar mı patlamamıştır (?) (cin mısırı değildir) birkaç aylığına mapus damında ziyaretçileri mi olmamıştır?

‘Türk Aydınları’nın Mısır Hidivi, Abbas Hilmi Paşa, Hakkındaki Düşünceleri’dir’ makalesi gazetelerde yerini alınca tutuklanma kararıyla arananlar listesinde yerini bulur; ‘Bektaşi Kaygusuz Sultan Tekkesi’nde soluklanır ve paçayı kurtarır.

24 Temmuz 1908, II. Meşrutiyet ilânı, arayıp da bulamadığı Leylâsı olur, demek ki altı yıl değilmiş; 1903-1908 arası beşyıldır; amma 1903’ü ya da 1908’i dahil edersem altı yıl olur; şu aritmetiğe akıl erdirmek de çok zor canımm!!…


Önce İzmir’e uğrar; 8 Ağustos 1908’de İstanbul’a geçer; Çemberlitaş civarında, hanın birine kiracı olur.
İttihad Terakkî’den çok şey bekler ya; (Bekleyen derviş ayvayı yermiş hesabı) Hüseyin Kâmi tarafından beş bölümlü yazılan ve Ferah Tiyatrosu’nda oynanan ‘Sabah-ı Hürriyet’ oyununun yasaklanması, onun kısa süren özgürlük balayını noktalandırır; kızgındır (…) bir ahbabı, olaya müdahale etmeyen tanıdığı İttihatçı için ne düşündüğünü sorar:
“Kime sordumsa onu doğru cevap vermediler;/ Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deyyus dediler./ Künyesini almak için partiye ettim telefon,/ Bizdeki kayda göre, şimdi mebus dediler.”
dilinden yuvarlanır…

Sürecek

The following two tabs change content below.
Feridun BENDEN

Latest posts by Feridun BENDEN (see all)