PODCAST

Yine… Yeniden… sitemder….

23 Kasım 2020

SitemDer

Karanlık sularda güneş olmak…

ŞİİRLİ BAHÇE

33

 

Filmi geri saralım; sözünü ettiğim medreseden de kovulur (1901); sonradan şeyhülislam olacak Musa Kâzım Efendi’nin yardımıyla edebiyat dünyasından nasıl çıktıysa (?) oraya öyle düşer! Şair Şeyh Vasfı, Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci yeni tanışlarıdır; sözünü ettiklerimle cem edilirse tahsilini ordinaryus derecesiyle tamamlamış olur!

Zamanın o günkü ruhuna göre:
Ne demekse hiç anlamamışımdır (!) şu Alman’ın;
‘Geist’ (Phanomenologie des Geistes) -Tinin Fenomolojisi- sözcük ve sözcük grubunun, olur olmaz her yerde kullanılışını (!) özetlersek,-bakın, bendeki ne bilgi ama (!)-
Kant’a göre: deneyi yapılmamış (bağımsız) olan formların malzemesi, içeriği insandan bağımsızdır, dışarıdan gelir; Hegel ise, bilginin formları kadar, içeriğinin de zihnin eseri, ürünüdür” der, ya; hepsi kitaplarda…

Kur’Ağaç olarak Neyzen’e bunu sordum:
“yıllarca aynı bahçeyi kendimize mesken tutmamışız sanki, benden yanıt bekliyorsun; çek sifonu gitsin, gerisi kayıkçı kavgasıdır; canlısın hâlâ, sana öğüdüm; insanın özüyle uğraş, boş şeylerin peşinde koşma! Bunları felsefeciler tartışsın, bunama yaşına gelmişsin; git, sefil sesler çıkardığın uduna, sevgiyle sarıldığın zaman çocuk doğacaktır, ’UNUTMA’, işte zamanın ruhu budur!”

1902’de Sütlüce Bektaşi Şeyhi Mümin Paşa’dan nasiple Bektaşi dervişliği payesini alır; bu inancı benimser ve sürdürür ömrü boyunca…

Sürecek

The following two tabs change content below.
Feridun BENDEN

Latest posts by Feridun BENDEN (see all)