3 Aralık 2023

SitemDer

Karanlık sularda güneş olmak…

Manifesto

Bu bildiriyi; Kızılay’a kan satarak film alan, hayatları bahasına görüntü kaydeden, memleketlerini adım adım gezerek film gösterileri gerçekleştiren ve bütün bunları şan şöhret için değil  “halkın top yekûn kurtuluşu” olarak tanımladıkları yüksek idealler için yapan “GENÇ SİNEMACILAR” a adıyorum…

                          Defne Ilgaz – SİTEMder Kurucu ve Başkanı

Biz Sinema ve TV Mezunları adı altında toplanan sanatçılar olarak, oyunculuktan, müzisyenliğe, teknik adamlıktan, senaristliğe, hatta bu sanatların uzantısı olan organizatörlük ya da menajerliğe kadar, sinema ve televizyonculuk mesleğinin her adımında çalışan ya da çalışmak isteyen birçok GÖNÜLLÜ olarak kendimizi ve istikametimizi tanımlama gereği duyuyoruz.

Derneğimiz; üyelikte kişisel ahlaki değerler ve kişisel nitelikleri mesleki kabiliyet ve başarının önünde tutmaktadır. Çatımız altında yapılan hiçbir hizmetin değeri ölçülemez. Söz gelimi mesleki hizmet yapanlarla, “o hizmeti yapanlara hizmet edenlerin işi” ve işçiliğinin değeri, asla birbiriyle kıyaslanamaz.

Bu yüzden de tüzüğümüze göre bu derneğe dâhil olmak için “sinema ve tv mezunu” olmak gerekmez. Sanatla ilgili, sanata saygılı ve gönüllü olmak kâfidir.

SİTEMDer bu anlayıştaki çalışkan ve emekçi sanatçıların dayanışma ve dostluk için bir araya geldiği bir kurumdur.

Üyelerden aidat toplanmaz.

Bağış yapmaya zorlamak, kesinlikle bu çatı altında rastlanacak bir davranış olamaz.

Din, dil, ırk, toplumsal konum, soy, zenginlik, bedensel özür, dış görünüş, cinsel tercihler vs. nedeniyle kimse aşağılanamaz ya da kutsallaştırılamaz.

(Zaten bunu yapacak olanların o kapıdan içeri girmesi mümkün olmamalıdır!)

Derneğimiz her ne kadar düşünce ve görüşlere saygılı bir müessese olsa da taviz veremeyeceği ilkeleri vardır. Atatürk İlke ve Devrimleri’ne saygı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na saygı da en az yukarıda belirttiğimiz konular kadar saygı beklediğimiz hususlardır.

SİTEM; “sinema ve televizyon mezunları” tamlamasının seçilmiş ilk harfleridir.

Derneğimizin adındaki “sitem”; sürüp giden haksızlık ve yanlışlıklara sessiz kalamayan, kavgalaşma yolunu değil de sanatkârane bir “sitem” edişi seçen insanların toplandığı bir sivil toplum kuruluşunu da tanımlar.

Bu oluşumun içinde bulunmak için üye olmak şart değildir. İlk başta belirttiğimiz, “mesleki ve kişisel” ahlaki değerlere sahip olmak ve “gönül”lü olmayı gerektirir.

Bu bildirinin altında tüm  SİTEMDer üyelerinin imzası bulunmaktadır.