PODCAST

Yine… Yeniden… sitemder….

29 Kasım 2022

SitemDer

Karanlık sularda güneş olmak…

Bir Düğme Yüzünden…

Fransız Komutan Napolyon…

1807 yılında Friedland Savaşı ile Rusları ağır bir yenilgiye uğratan Napolyon ve ordusu, Rus Çarı ile Tilsit görüşmelerini başlatır. Bu görüşmelerde alınan karar ile Fransa ve Rusya, İngiltere’ye karşı birlikte hareket ederler.

Bu birliktelik yaklaşık 5 yıl sürer. Ruslar, İngiltere ile ekonomik ve siyasal ilişkilerini devam ettirmeye başlarlar.

Bunun üzerine Fransız Komutan Napolyon 1812’de 680.000 kişilik ordu ile tekrar Ruslar üzerine yürür. Bu hareket öncesinde Napolyon, ordusuna yeni bir üniforma hazırlatır ve bu üniformaların tüm düğmelerini parlak metalik kalaydan yaptırır.

Ancak Ruslar bu sefer daha kararlı ve daha akıllı hareket ederler. İlk saldırıda Ruslar ağır kayıplar verir ve geri çekilmeye başlarlar.

Ruslar, Moskova’yı gözden çıkarmışlardır. Fransız ordusunu Moskova’ya doğru çekerler. Fransız ordusu da bu esnada kayıplar vermeye devam eder. Dahası Fransa’dan uzaklaştıkları için lojistik destek te alamazlar. Askerler yorulur… Napolyon’un aklında Moskova’ya bir an önce ulaşmak ve dinlenmek vardır.  Ama Rusların planından, Fransız ordusunun haberleri yoktur. Napolyon ve ordusu Moskova’ya ulaştıklarında şehrin her tarafında yangın çıkar ve hem barınaklar yanar hem de yiyecekler… Diğer taraftan Rusya’nın dayanılmaz soğuğu… Napolyon ve ordusu, ne yapacağını şaşırır. Ruslar amacına ulaşmıştır.

Çaresiz haldeki Fransız ordusu ciddi kayıplar verir. Bu kayıpların asıl sebeplerinden biri de Napolyon’un ordusu için hazırlattığı üniformalardaki parlak metalik kalaydır. Kalay, düşük sıcaklıklarda diğer formuna yani gri renkteki toz haline dönüşür. Rusya’nın soğuğuna dayanamayan kalay, toz haline dönüşerek askerlerin palto ve üniformalarının açılmasına neden olur. Askerler bir taraftan silah tutmaya çalışırken diğer taraftan da soğuk ve ayazdan kendilerini korumaya çalışırlarken hayatlarından olurlar.

Napolyon’un küçük bir hatası 680.000 kişilik bir ordu ile çıktıkları yoldan 30.000 kişi ile ülkelerine dönmelerine neden olur.

 

Yazar Hakkında

The following two tabs change content below.

Doç. Dr. Haydar GÖKSU

Doç. Dr. Haydar GÖKSU Düzce Üniversitesi

Latest posts by Doç. Dr. Haydar GÖKSU (see all)